LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Abaj Bazaras (d. Abajus), Keleskio (d. Saryagačio), Južno-Kazachstanskaja sr. , KazachijosSSR