LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kedrovyj Šoras , Kožvos (d. Pečioros), Komi ASSR, RSFSR