LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Žešartas, Ust Vymskio, Komi ASSR, RSFSR