LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Machačkala, Abano, Krasnojarsko kr., RSFSR