LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Oziornaja (Ozernas), Abano, Krasnojarsko kr., RSFSR