LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Samoilovka, Abano, Krasnojarsko kr., RSFSR