LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jelovka (NoovoJelovka), Ačinsko, Krasnojarsko kr., RSFSR