LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tanzybejus, Jermakovskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR