LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Aleksejevka, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR