LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kijajus, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR