LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Leiba , Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR