LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Širokij Logas, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR