LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Sarala , Ordžonikidzevskio, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR