LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jaga (Vorošilovo kol., vėliau kol. „Stalinec“), Užuro, Krasnojarsko kr., RSFSR