LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kizelas, , Molotovo sr. (d. Permės sr.), RSFSR