LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Molotovas (d. Permė) , Molotovo sr. (d. Permės sr.), RSFSR