LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Sovch. NKVD Nr. 1, Novosibirsko sr., RSFSR