LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Beregajevas, Teguldeto, Tomsko sr., RSFSR