LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šimtas Devintasis (109) kvartalas , Tomsko, Tomsko sr., RSFSR