LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Karelinas, Verchne Ketskio, Tomsko sr., RSFSR