LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kliukvinka, Verchne Ketskio, Tomsko sr., RSFSR