LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kuzurovas, Verchne Ketskio, Tomsko sr., RSFSR