LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kuzurovas, Verchne Ketskio, Tomsko sr., RSFSR