LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

UMVD sovch. (Tomsko sr. pataisos darbo kolinija prie vidaus reikalų ministerijos valdybos) , Tomsko sr., RSFSR