LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kolbinskis, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR