LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kolbinskis, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR