LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Nižniaja Petrovka , Kalmankos, Altajaus kr., RSFSR