LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kamenio 51-asis tarybinis ūkis, Kamenio, Altajaus kr., RSFSR