LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zona , Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR