LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Uigatas , Ikejaus (d.Tuluno), Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Julius Jankūnas (1910-1955)
Juozas Smetona (1880-1952)
Izabelija Balčikonienė (1890-1950)
Kazimieras Balčikonis (1891-1955)