LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Nikilejus ( Frunzės sovch.), Kačiugo, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Augustas Soroka
Paulina Sorokienė
Jonas Soroka
Motiejūnienė (1895)
Sidaravičiūtė (m.1951)
Pečiukonis
Česnavičius
Paulina Kancevičienė (1891-1955)
Elena Kancevičiūtė