LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Staryj Akuljšetas , Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Ona Užkuraitienė
Jonas Navickas
Antano (1919-1967)
Kotryna Giedraitienė ( m. 1953)
Izidorius Giedraitis ( m. 1957)