LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Saldykiolis , Lenskio, Jakutijos ASSR, RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

S. Miliušis
M. Miliušienė