LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Krasnaja Zaria , Boljšoi Ulujaus , Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Valančiauskienė Marijona Jeronimo (1882-1955)
Ročienė Morta Kazio (1866-1955)