LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Beretė, Sovetskio (Jemeljanovo, d. Beriozovskojės), Krasnojarsko kr., RSFSR

Tremties metu čia mirusių žmonių pavardės:

Kazimieras Kirna (1869-1949)
Gasparas Banaitis (1888-195...)
Teodoras Banaitis (1884-195...)
Gidiminas Jankauskas (1935-1951)
Karolis Matuzevičius (1877-1952)
Stasys Gasparaitis (1921-1954)
Rozalija Adeikienė ( m.1948)
Mykolas Adeikis (m. 1952)
Stasys Paltarokas (1947-1948
Juozas Šakmanas (1884-1948)
Povilas Maseliūnas (1880-1948)
Bronius Jasiūnas (1904-1949)
Povilas Plūkas (1945-1958)
Antanas Pupinis (1885-1955)
Barbora Čelkienė (1881-1956)
Irena Vilimienė (1891-1953)
Jonas Pašiškevičius (1890-1949)
Elena Matuzevičienė (1902-1953)
Kazys Čelkys (1871-1966)
Natalija Paliulienė (1881-1948)
Jonas Ptašinskas (1944-1967)
Bronius Janušas (1899-1956)
Elena Rylienė (1870-1948 (1949))