LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ust Onolva, Kočiovo, Komi Permės n. ap., Molotovo sr. (d. Permės sr.), RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

J. Paškevičius (m.1946)
O. Paškevičienė (m. 1952)
Agota Miškinienė (m. 1957)
Juozas Astravas (m. 1946)
Seliomėja Januševičienė (1895-1964)
Antanas Januševičius (1876-1963)
L. Čeponis (1890-1959)
Liudvikas Prūsaitis
Stasė Prūsaitienė