LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Mostovaja, Severouralsko, Sverdlovsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Janina Skaržinskaitė (1942-1948)
Ona Skaržinskienė (1903-1948)