LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Pavlovsko NKVD pagalbinis ūkis, Pavlovsko, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Teodora Akvilė Bliūdžiuvienė 1893-1943
Akvilė Petronėlė Bliūdžiūtė 1929-1943
Petronėlė Česonienė 1877-1943