LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ust Kanas, Ust Kano, Gorno-Altajskaja aut. sr. (d.Altajaus Respublika), Altajaus kr., RSFSR

Čia palaidotų žmonių pavardės:

Juozas Barauskas 1949-1950
Marija Janušauskienė 1908-1955
Donatas Rimaitis 1938-1942
Raminta Šilingaitė 1920-1944 (palaikai pervežti į Lietuvą)
Emilija Šilingienė 1890-1943 (palaikai pervežti į Lietuvą)
Jonas Šilingis 1941-1942
Katerina Stankevičienė g 1891
Jonas Stepšys kūdikis m.1958
Kastytis (Kostas) Tamulaitis 1934-1955
Algimantas Vosylius 1930-1944