LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Novoiljinskas (Karymka), Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Pranas Lapinskas (1932-1968)
Aleksas Kirša (1905-1959)
Juzefa Juškienė (1897-1958)
Petras Valiukas (1881-1953)
Vladas Berenis (1898-1964)
Aloizas Beliauskas (m. 1956)
Ona Vaičkauskaitė (1899-1958)
Kostas Lekys (1891-1954)
Antanas Smilingis (1883-1954)
Stasė Gelžinienė (1879-1954)
Jonas Petras Blauzdys (1923-1983)
Zosė Narmontaitė (1924-1956)
Barbora Marcinkevičienė
Adolfo (1916-1977)
Pranas Stasiulis (1866-1954)
Simas Žebrauskas (1931-1959)
Barbora Kaveckienė (1904-1957)
Marijona Gradinskienė (1877-1958)
Jonas Jašinskas (1908-1958)
Kazimiera Jaknienė (m. 1957)