LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kožym-Rudnik, Minlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR