LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Pečiora, Pečiorlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR