LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
151 Kazys Baika nužudytas 1949 Lietuva nužudytas
152 Bronius Bairiūnas 1896 nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
153 Antanas Bajoras 1917 Prienų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
154 Jonas Bajorinas 1912 Tauragės nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
155 Antanas Bakaitis 1908 nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
156 Bronius Bakanavičius 1912 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
157 Jonas Bakševičius 1910 Kauno nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
158 Antanas Baktys 1915 Zarasų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
159 Kazys Bakučionis 1914 Ukmergės nužudytas 1949 Lietuva nužudytas
160 Antanas Bakutis Raseinių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
161 Jurgis Bakutis Raseinių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
162 Kazimieras Bakutis 1896 Raseinių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
163 Kazimieras Bakutis 1930 Raseinių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
164 Stasys Balandis Kėdainių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
165 Balčikonis nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
166 Alfonsas Balčiūnas 1912 Jonavos nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
167 Antanas Balčiūnas 1913 Šiaulių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
168 Antanas Balčiūnas 1916 Rokiškio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
169 Bronius Balčiūnas 1921 Ukmergės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
170 Kazys Balčiūnas 1901 Rokiškio nužudytas 1941 Lietuva nukankinti Juodupėje
171 Rokas Balčiūnas 1905 Šiaulių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
172 Stasys Balčiūnas Kauno nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
173 Stasys Balčiūnas 1912 Pasvalio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
174 Elzė Balčiūnienė Biržų nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
175 Jonas Balčius Molėtų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
176 Valentinas Balčius 1905 Molėtų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
177 Baliūnas Varėnos nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
178 Juozas Baliūnas 1921 Anykščių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
179 Mykolas Baliūnas 1898 Anykščių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
180 Elžbieta Baliūnienė 1885 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
181 Feliksas Balkus 1900 Varėnos nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
182 Kazys Balnanosis 1910 Prienų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
183 Bronius Balsevičius 1921 Širvintų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
184 Vaclovas Balsys 1905 Vilkaviškio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
185 Antanas Baltakys 1945 Anykščių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
186 Elena Baltramavičienė 1891 Jonavos nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
187 Ernestas Baltramavičius 1919 Jonavos nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
188 Pranas Baltramavičius 1894 Jonavos nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
189 Stanislovas Baltrimas 1889 Zarasų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
190 Lionginas Baltrukėnas 1925 Rokiškio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
191 Jonas Baltrulionis 1912 Pasvalio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
192 Baltrūnas Panevėžio nužudytas 1950 Lietuva nužudytas
193 Antanas Baltrūnas 1914 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
194 Jurgis Baltuška 1885 Anykščių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
195 Jurgis Baltuškonis 1926 Marijampolės nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
196 Antanas Baltušnikas Anykščių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
197 Jurgis Baltušnikas 1920 Vilniaus nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
198 Aleksandras Baltutis 1913 Šilutės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
199 Kazys Balvočius 1887 Skuodo nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
200 Julius Balžekas 1917 Ukmergės nužudytas 1946 Lietuva nužudytas