LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
351 Ona Abromaitytė 1918 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-11-13 negrįžo
352 Joana Abromaitytė 1928 Kaišiadorių tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-05-30 grįžo
353 Marijona Abromaitytė 1924 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-27 grįžo
354 Lina Abromaitytė 1936 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1954-08-17 grįžo
355 Albina Abromaitytė 1920 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-09-02 grįžo
356 Bronius Abromas 1942 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-10-25 grįžo
357 Jonas Abromas 1917 Tauragės suėmimas 1947 Mordovija 1957-06-14 grįžo
358 Juozas Abromas 1914 Tauragės suėmimas 1948 Komija
359 Juozas Abromas 1939 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 grįžo
360 Kazys Abromas 1888 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
361 Nikodemas Abromas 1927 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-04-25 grįžo
362 Pranciškus Abromas 1909 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
363 Zigmas Abromas 1936 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-17 grįžo
364 Julijanas Abromatas 1888 Kelmės suėmimas 1944 Lietuva
365 Bronislava Abromavičienė 1912 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1959-10-26 grįžo
366 Elena Abromavičienė 1914 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-20 grįžo
367 Kazimiera Abromavičienė 1896 Telšių tremtis 1951 Irkutsko sr.
368 Ona Abromavičienė 1880 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr.
369 Ona Abromavičienė 1910 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-12-03 grįžo
370 Ona Abromavičienė 1926 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-08-10 grįžo
371 Paulina Abromavičienė 1888 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
372 Uršulė Abromavičienė 1890 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-06 grįžo
373 Felicija Abromavičienė 1905 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
374 Adolfas Abromavičius 1935 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
375 Adomas Abromavičius 1921 Telšių suėmimas 1945 Komija
376 Aleksas Abromavičius 1908 Raseinių suėmimas 1948 Komija mirė tremtyje
377 Algirdas Abromavičius 1936 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-20 grįžo
378 Algirdas Benediktas Abromavičius 1937 Telšių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-03-20 grįžo
379 Aloyzas Abromavičius 1935 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-30 grįžo
380 Antanas Abromavičius 1905 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
381 Baltramiejus Abromavičius 1902 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-30 grįžo
382 Jonas Abromavičius 1935 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-17
383 Juozas Abromavičius 1918 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-08-10 grįžo
384 Kazimieras Abromavičius 1916 Raseinių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-09-24 grįžo
385 Nikodimas Abromavičius 1880 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. mirė tremtyje
386 Vacys Abromavičius 1933 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
387 Vincas Abromavičius 1898 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-30 grįžo
388 Vladas Abromavičius 1924 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-08 grįžo
389 Vytautas Abromavičius 1942 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-20 grįžo
390 Juozas Abromavičius 1911 Raseinių suėmimas 1945 Komija 1947-07-14
391 Juozas Abromavičius 1889 Plungės suėmimas 1946 Archangelsko sr. 1954-09-27 grįžo
392 Irena Abromavičiūtė 1938 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo
393 Janina Abromavičiūtė 1929 Raseinių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-09-24 grįžo
394 Leonora Abromavičiūtė 1926 Raseinių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-09-24 grįžo
395 Zofija Abromavičiūtė 1920 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-10-07 grįžo
396 Irena Abromavičiūtė 1941 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1959-10-26 grįžo
397 Kristina Abromavičiūtė 1934 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-30 grįžo
398 Zosė Abromavičiūtė 1926 Raseinių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-09-24 grįžo
399 Rūtavilė Abromavičiūtė 1948 Telšių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-03-20 grįžo
400 Albina Abromavičiūtė 1933 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-09 grįžo