LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
551 Karolis Dargis Kupiškio suėmimas 1940 Omsko sr. 1947
552 Leonas Dargis Akmenės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
553 Vaclovas Dargužas suėmimas 1940 Lietuva
554 Joana Dauderys Radviliškio suėmimas 1947 Lietuva
555 Florijonas Daudžvardis Rokiškio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
556 Boleslovas Daugėla suėmimas Saratovo sr.
557 Kostas Dauginis suėmimas Lietuva
558 Bernardas Daugirda Varėnos tremtis 1945 Permės sr. 1956-03-06 grįžo
559 Kazys Daugirdas Raseinių suėmimas 1947 Lietuva
560 Jurgis Daugmaudis Šiaulių suėmimas 1948 Lietuva mirė kalėjime
561 Vytautas Daugsevičius Kaišiadorių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
562 Alfonsas Daukantas Telšių tremtis 1941
563 Stefa Daukantienė Telšių tremtis 1941
564 Jonas Daukinis suėmimas 1941 Komija
565 Daukontas Radviliškio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
566 Stanislovas Daukša Vilniaus suėmimas Saratovo sr.
567 Matas Daukšas suėmimas mirė lageryje
568 Juzefa Daukšienė Šilalės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. mirė tremtyje
569 Dauleševič Šalčininkų represuotas 1941
570 Daunienė tremtis 1941 Altajaus kr.
571 Edvardas Dauninis suėmimas 1941 Komija
572 Daunys suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
573 Juozas Daunys Akmenės suėmimas 1941 Lietuva
574 Jurgytis Daunys tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
575 Daunytė tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
576 Antanas Dautartas suėmimas 1941 Lietuva
577 Aleksandras Davidavičius Švenčionių represuotas 1941
578 Petras Davolis Rokiškio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
579 Šarlis De Paplan suėmimas 1941 Lietuva
580 Dedys suėmimas 1941 Sverdlovsko sr.
581 Arnoldas Degutis suėmimas 1941 Komija
582 Juozas Degutis suėmimas 1945 Kalinino sr. mirė lageryje
583 Deimontas Skuodo suėmimas 1945 Leningrado sr. mirė lageryje
584 Kazys Deivikas Klaipėdos suėmimas 1944 Lietuva
585 Nestoras Delbė suėmimas 1941 Lietuva
586 Antanas Deltuva Marijampolės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
587 Vaclavas Dembekas Šalčininkų suėmimas 1945 Kalinino sr.
588 Ieva Demikienė Marijampolės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. mirė tremtyje
589 Eugenijus Denbskis Vilniaus suėmimas Saratovo sr. 1946-03-
590 Andrė Depenė suėmimas 1941 Kalugos sr.
591 Vanda Deveikienė Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
592 Deveikis Ukmergės suėmimas 1941 Lietuva
593 Mykolas Deveikis Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr.
594 Deveikis Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
595 Deveikytė tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
596 Deveikytė tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
597 Deveikytė tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
598 Pranas Didenas suėmimas 1941 Lietuva
599 Motiejus Didika Varėnos suėmimas 1944 Lietuva 1945
600 Jurgis Didjurgis Raseinių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas