LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kožymas

Rajonas: Intos (Kožvinskio)

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR