LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kniažpogostas (d. Emva)

Rajonas: Kniažpogosto

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR