LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kolbinskis

Rajonas: Manos

Kraštas/respublika: Krasnojarsko kr.

Valstybė: RSFSR