LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Krasnoborsk, Kotlasskoje selskochozejstvenoje LO