LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
1 Anelė Abarienė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
2 Bronius Abaris Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
3 Bronė Abarytė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
4 Stasė Abarytė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
5 Uršulė Abarytė Ignalinos represuotas 1941
6 Vincas Abraitis Kauno suėmimas 1946 Komija grįžo
7 Pranas Abromaitis Marijampolės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
8 Petras Adamonis suėmimas Komija
9 Marija Adamovič Vilniaus tremtis 1952 Kazachija
10 Stanislava Adamovič Vilniaus tremtis 1952 Kazachija
11 Vladislavas Adamovičius Vilniaus tremtis 1953 Kazachija 1956-08-10
12 Stasys Adamovičius Vilniaus suėmimas 1939 Lietuva
13 Jonas Adomaitis nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
14 Jonas Adomaitis nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
15 Jurgis Adomaitis suėmimas 1945 Lietuva 1949-01-17
16 Jurgis Adomaitis suėmimas 1941 Komija
17 Romualdas Adomaitis suėmimas 1941 Komija mirė lageryje
18 Adomauskas Skuodo nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
19 Vladas Adomavičius Jurbarko nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
20 Nikolajus Agejevas suėmimas 1941 Komija
21 Louis Ageksas suėmimas 1941 Kalugos sr.
22 Juozas Akelaitis suėmimas 1941 Komija
23 Antanas Akelis Lenkija suėmimas 1947 Kemerovo sr. 1955-10-07
24 Jonas Aksomaitis Kauno tremtis 1941 Altajaus kr.
25 A. Akucevičius suėmimas 1946 Lietuva
26 Motiejus Aladrinskas suėmimas 1945 Lietuva
27 Motiejus Alasevičius Kupiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
28 Vincas Alasevičius Kupiškio suėmimas 1946 Lietuva mirė kalėjime
29 Alekna Širvintų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
30 Alekna Širvintų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
31 Alekna Mažeikių suėmimas 1941 Lietuva
32 Bronius Alekna Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
33 Tadas Aleksandravičius Kauno represuotas 1941
34 Dmitrijus Aleksandravičius-Grigaravičius Ukmergės suėmimas 1941 Lietuva
35 Vincas Aleksynas Marijampolės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
36 Aleksejus Alenas suėmimas 1941 Kalugos sr.
37 Aldona Alentaitė Trakų represuotas 1941
38 Vida Alentaitė Trakų represuotas 1941
39 Stasė Alentienė Trakų represuotas 1941
40 Kazimieras Alionis nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
41 Justinas Alksnupis Radviliškio suėmimas 1945 Chabarovsko kr. 1947
42 Vincas Alminas Kretingos nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
43 Justina Alminienė Kretingos nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
44 Liudmila Alminienė tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
45 Petras Alšauskas suėmimas Komija
46 Alšauskienė nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
47 Paulius Amberas suėmimas 1941 Lietuva
48 K. Ambrazaitis suėmimas 1944 Lietuva 1945-06
49 Ambrazauskienė nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
50 Morisas Ambrazius suėmimas 1941 Kazachija