LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
1 Kazimieras Abakanavičius 1901 Kupiškio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
2 Algirdas Abeciūnas 1928 Alytaus nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
3 Antanas Ablačinskas 1897 Plungės nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
4 Andrius Abraškevičius 1905 Anykščių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
5 Pranas Abromaitis Marijampolės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
6 Motiejus Adamavičius 1903 Šalčininkų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
7 Vincas Adamonis 1924 nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
8 Pranė Adomaitienė 1882 Joniškio nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
9 Jonas Adomaitis nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
10 Jonas Adomaitis nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
11 Juozas Adomaitis 1900 Kretingos nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
12 Vladas Adomaitis 1916 Akmenės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
13 Zigmas Adomaitis 1923 Jurbarko nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
14 Adomauskas Skuodo nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
15 Vladas Adomavičius Jurbarko nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
16 Serapinas Adomėnas 1905 Molėtų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
17 Jonas Adomulis 1923 Kauno nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
18 Kostas Adulis 1901 Rokiškio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
19 Vladas Adulis 1899 Rokiškio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
20 Antanas Aidukas 1920 Kupiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
21 Jonas Aidukas 1918 Ignalinos nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
22 Stasys Aidukas 1920 Kupiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
23 Jonas Akelaitis 1903 Marijampolės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
24 Petras Akelaitis 1905 Marijampolės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
25 Feliksas Aksamitauskas 1909 Kauno nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
26 Julius Akstinas 1916 nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
27 Petras Akstinas 1912 Alytaus nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
28 Motiejus Alasevičius Kupiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
29 Alekna Širvintų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
30 Alekna Širvintų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
31 Bronius Alekna Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
32 Aleknaitė 1944 nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
33 Antanina Aleknienė 1918 nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
34 Vyautas Aleksa 1929 Tauragės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
35 Fabijonas Aleksiejūnas 1914 Kaišiadorių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
36 Vincas Aleksynas Marijampolės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
37 Vincas Aleksynas 1918 Kupiškio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
38 Liudas Aleliūnas 1891 Plungės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
39 Vytautas Alešiūnas 1922 Kupiškio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
40 Kazimieras Alionis nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
41 Vincas Alminas Kretingos nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
42 Justina Alminienė Kretingos nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
43 Emilija Alšauskaitė 1917 Skuodo nužudytas 1949 Lietuva nužudytas
44 Alšauskienė nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
45 Ignas Ambrasas 1914 Ukmergės nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
46 Alfonsas Ambraška 1913 Kėdainių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
47 Vincas Ambraška 1922 Vilniaus nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
48 Juozas Otonas Ambrazas 1926 Ukmergės nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
49 Ambrazauskienė nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
50 Vincas Ambrazevičius 1923 Prienų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas