LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
601 Stanislavas Adamovičius 1890 suėmimas Ukraina
602 Stanislavas Adamovičius 1898 suėmimas Saratovo sr.
603 Stanislavas Adamovičius 1908 suėmimas Maskvos sr.
604 Stanislovas Adamovičius 1925 suėmimas 1945 Lietuva
605 Stasys Adamovičius Vilniaus suėmimas 1939 Lietuva
606 Stefanas Adamovičius 1917 suėmimas Maskvos sr.
607 Vaclavas Adamovičius 1904 suėmimas Maskvos sr.
608 Vladislavas Adamovičius 1922 suėmimas Maskvos sr.
609 Vladislavas Adamovičius Vilniaus tremtis 1953 Kazachija 1956-08-10
610 Francas Adamskis 1895 Vilniaus suėmimas 1939 Kirovo sr. 1941-08-22
611 Francišekas Adamskis 1923 Vilniaus suėmimas 1939 Lietuva
612 Janas Josifas Adamusas 1896 Vilniaus suėmimas 1940 Lietuva
613 Antanas Adašiūnas 1878 Panevėžio tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-08-27
614 Bronius Adašiūnas 1904 Panevėžio suėmimas 1950 Kazachija 1956-06-29 grįžo
615 Jonas Adašiūnas 1903 Panevėžio tremtis 1952 Tomsko sr. 1956-08-27 grįžo
616 Povilas Adašiūnas 1921 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-04-25
617 Stasys Adašiūnas 1925 Panevėžio suėmimas 1945 Komija
618 Apolonija Adaškevičienė 1911 Panevėžio represuotas 1941
619 Pranas Adaškevičius 1925 Anykščių suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
620 Zofija Adaškevičiūtė 1905 Kauno suėmimas 1950 Kazachija 1954-09-10
621 Moisejus Adaškis 1901 suėmimas 1943 Komija 1952-12-23
622 Antanina Adeikienė 1916 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija 1956-09-07 grįžo
623 Joana Adeikienė 1900 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-12-24 grįžo
624 Julija Adeikienė 1884 Joniškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
625 Rozalija Adeikienė 1879 Joniškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
626 Stanislava Adeikienė 1914 Joniškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-27 grįžo
627 Alfonsas Adeikis 1914 Joniškio suėmimas 1947 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
628 Algirdas Alfonsas Adeikis 1945 Joniškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-27 grįžo
629 Kazys Adeikis 1895 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
630 Mykolas Adeikis 1865 Joniškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
631 Petras Adeikis 1924 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija mirė tremtyje
632 Petras Adeikis 1926 Šiaulių suėmimas 1945 Buriatija mirė tremtyje
633 Pranas Adeikis 1927 Joniškio suėmimas 1945 Lietuva
634 Pranas Adeikis 1880 Joniškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-04 grįžo
635 Vincas Adeikis 1934 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-12-24 grįžo
636 Bronė Adeikytė 1915 Joniškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-04 grįžo
637 Danutė Zofija Adeikytė 1932 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-11-22 grįžo
638 Liudvika Adeikytė 1928 Šiaulių suėmimas 1948 Kazachija 1955-02-22
639 Valė Adeikytė 1910 Joniškio suėmimas 1947 Komija 1956-02-29 grįžo
640 Valerija Adeikytė 1937 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-10 grįžo
641 Birutė Adelbergienė 1925 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-03-18 negrįžo
642 Pranas Adelbergis 1949 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremiant
643 Valerija Adlienė 1901 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
644 Valerija Adlienė 1901 Varėnos tremtis 1951 Permės sr. mirė tremtyje
645 Motelis Adlieris 1919 Raseinių suėmimas 1940 Orenburgo sr. mirė kalėjime
646 Jonas Adlis 1898 Varėnos suėmimas 1945 Komija 1946-08-01
647 Jurgis Adlis 1922 suėmimas Saratovo sr.
648 Motiejus Adlis 1918 suėmimas 1945 Lietuva
649 Ignas Adlys 1874 Varėnos tremtis 1951 Permės sr. mirė tremtyje
650 Juozas Adlys 1883 Varėnos tremtis 1951 Permės sr. 1959-05-05 grįžo